Giá tính theo đơn vị mét, đơn vị bán 0.1m, mua tối thiểu 0.5m.
Lưu ý: vải mét chỉ bán online hoặc tại cơ sở Trần Thái Tông.