Bạn chú ý gọi điện cho Abby Chùa Bộc (0168 8526 626) trước khi đến 20′ để kiểm tra lớp học có chỗ không nhé!