Các cơ sở của Abby

Giờ mở cửa:
Tất cả các ngày trong tuần. Từ 8h00 đến 22h00

Giờ nhận học làm bánh:
Tất cả các ngày trong tuần. Từ 8h00 đến 18h00

Điện thoại:
0168 8526 626

Abby Chùa Bộc dạy học làm bánh cơ bản (gato, cupcake, cookies). Bạn chú ý gọi điện cho Abby Chùa Bộc trước khi đến học làm bánh 20′ để kiểm tra lớp học có chỗ không nhé.

Abby Chùa Bộc là cơ sở duy nhất hiện tại bán len và dạy làm bánh.

Giờ mở cửa:
Tất cả các ngày trong tuần. Từ 9h00 đến 22h00

Điện thoại:
0167 486 8269

Lưu ý: Abby Trần Thái Tông chỉ bán đồ làm bánh, vải và đồ handmade (trừ len) bạn nhé.

Giờ mở cửa:
Tất cả các ngày trong tuần. Từ 8h00 đến 21h00

Điện thoại:
0165 653 7972

Lưu ý: Abby Đào Tấn chỉ bán đồ làm bánh và đồ handmade (trừ len) bạn nhé.

Giờ mở cửa:
Tất cả các ngày trong tuần. Từ 8h00 đến 22h00

Điện thoại:
0164 373 3464

Lưu ý: Abby Văn Quán chỉ bán đồ làm bánh và đồ handmade (trừ len) bạn nhé.

Giờ mở cửa:
Tất cả các ngày trong tuần. Từ 9h00 đến 22h00

Điện thoại: 0165 748 8138

Lưu ý: Abby Tân Mai chỉ bán đồ làm bánh và đồ handmade (trừ len) bạn nhé.

Giờ mở cửa:
Tất cả các ngày trong tuần. Từ 9h00 đến 22h00

Điện thoại:
0163 243 4554

Lưu ý: Abby Bạch Mai chỉ bán đồ làm bánh bạn nhé.

Giờ mở cửa:
Tất cả các ngày trong tuần. Từ 9h00 đến 22h00

Điện thoại:
0168 700 6742

Lưu ý: Abby Linh Đàm chỉ bán đồ làm bánh bạn nhé.

Giờ mở cửa:
Tất cả các ngày trong tuần. Từ 8h00 đến 21h00

Điện thoại:
0164 920 2433

Lưu ý: Abby Ngọc Lâm chỉ bán đồ làm bánh bạn nhé.